Privacybeleid


Privacyverklaring Bianca’s Finishing Touch

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Bianca’s Finishing Touch aan.
Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bianca’s Finishing Touch is statutair gevestigd te Eindhoven aan de Sebastiaan van Noyestraat 13 (5622 KG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 17152450 en draagt de naam Bianca’s Finishing Touch.
Bianca’s Finishing Touch is per e-mail te bereiken via info@biancasfinishingtouch.nl en telefonisch via 040-2445015.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bianca’s Finishing Touch omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Bianca’s Finishing Touch aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.


De verwerking van persoonsgegevens door Bianca’s Finishing Touch valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bianca’s Finishing Touch behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-06-2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens via de website

De persoonsgegevens die via de website worden verzameld worden op grond van de volgende rechtsgronden verwerkt. In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Bianca’s Finishing Touch een overeenkomst sluit. Tevens vraagt Bianca’s Finishing Touch uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van je gegevens wanneer je een bestelling plaatst op de website. De persoonsgegevens worden gebruikt om de geplaatste bestelling te kunnen afhandelen, vragen te kunnen beantwoorden en contact met je te kunnen opnemen. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn je NAW-gegevens en telefoonnummer. Tevens wordt je e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om met je in contact te komen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst opgeslagen, met uitsluiting van de gegevens die te vinden zijn op documenten welke bewaard moeten worden op grond van de fiscale bewaarplicht. Deze gegevens worden voor zeven (7) jaar bewaard.  


Wanneer je via de website gegevens overlegt aan Bianca’s Finishing Touch met betrekking tot je gezondheid omdat je een afslankprogramma wilt beginnen maar dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, dan worden deze gegevens niet opgeslagen. Bianca’s Finishing Touch draagt er zorg voor dat enige berichten waar je gegevens in staan opgenomen worden verwijderd.

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Bianca’s Finishing Touch verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van je worden verkregen tijdens een bezoek aan de salon voor een behandeling of intakegesprek.  Dit betreft de volgende gegevens: je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mail. Middels het verstrekken van deze gegevens ga je tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens  

Wanneer je een afslankprogramma start bij Bianca’s Finishing Touch, verzamelt zij gegevens omtrent je gezondheid. Deze gegevens vallen in de bijzondere categorie persoonsgegevens, waar uitdrukkelijke toestemming voor de verzameling en verwerking verleend dient te worden. Dit zijn onder andere maar niet uitsluitend je lengte, gewicht, BMI, het gebruik van enige medicatie en/of enige aandoeningen. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Dit kan wel nadelige gevolgen hebben voor het verrichten van de werkzaamheden van Bianca’s Finishing Touch, waardoor de overeenkomst mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden.

 

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Je kunt te allen tijde contact opnemen met Bianca’s Finishing Touch met een verzoek om je privacyrechten uit te oefenen door een email te sturen naar info@biancasfinishingtouch.nl. Bianca’s Finishing Touch willigt je verzoek binnen vijf (5) werkdagen in. Je kunt je tevens altijd afmelden van de nieuwsbrief welke Bianca’s Finishing Touch verstuurt.

 

Cookies   

Bianca’s Finishing Touch maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Bianca’s Finishing Touch bezoekt, verzamelt deze cookie basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Bianca’s Finishing Touch om een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Bianca’s Finishing Touch zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'.  Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Bianca’s Finishing Touch verzorgt of een door Bianca’s Finishing Touch ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Bianca’s Finishing Touch.

 

Ook zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Bianca’s Finishing Touch op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Bianca’s Finishing Touch heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van je te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan info@biancasfinishingtouch.nl.

 

Indien u een klacht wil indienen over Bianca’s Finishing Touch met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).